AVORS
AVORS

Помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић учествовала је на онлајн семинару „Вањско вредновање микрокреденцијала“ одржаном 27. септембра у организацији Европске асоцијације за обезбјеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education ENQA).
На семинару је члан радне групе Анка Грир, представник Британског акредитационог савјета (British Accreditation Council BAC), презентовала ENQA пројекат „Микрокреденцијали – очекивања у обезбјеђењу квалитета у оквиру контекста ЕСГ“. Естер Хуертас Хидалго, представник Агенција за квалитет у високом образовању Каталоније (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – AQU) представила је резултате анкете спроведене у склопу пројекта која је показала тренутно стање у области пракси обезбјеђења квалитета микрокреденцијала у Европском простору високог образовања (European Higher Education Area EHEA).

Резултати анкете показују да агенције за обезбјеђење квалитета у високом образовању овом питању приступају на потпуно различите начине од оних које немају намјеру спроводити вањско вредновање микрокреденцијала, преко оних које развијају процедуре или намјеравају да их развију, до мањег броја агенција које то већ раде.

Анка Грир је у наставку семинара, заједно са Дагмаром Провином из Организације за акредитацију Холандије и Фландрије (Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders NVAO) и Улфом Хедбјорком из Шведске надлежне власти за високо образовање (Swedish Higher Education Authority UKÄ), представила очекивања и препоруке употребе ЕСГ (Европски стандарди и смјернице за обезбјеђење квалитета у високом образовању) у микрокреденцијалима.

Валтер Балф из Агенције за квалитет Ирске (Quality and Qualifications Ireland QQI), заједно са Анком Грир и Естер Хидалго, представио је одабир студија случаја фокусираних на вањско вредновање микрокреденцијала.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив