AVORS
AVORS

У наставку 22. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске одржаном 5.7.2022. године, разматран је Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину. У складу са чланом 43. став 1. Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске Агенција има обавезу да поднесе Народној скупштини извјештај о раду најкасније до 30. јуна текуће године за претходну годину.

Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2021. годину је образложила директор Агенције доц. др Биљана Војводић и нагласила да је ово први извјештај Агенције који разматра Народна скупштина, с обзиром да је процес пререгистрације Агенције за акредитацију високошколских установа у Агенцију за високо образовање завршен у децембру 2020. године. Директор Агенције се у свом излагању осврнула на најзначајније активности Агенције у 2021. години, као и на активности које су реализоване у периоду од усвајања извјештаја у фебруару 2022. године до данас. Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину усвојен је са 46 гласова народних посланика.

Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину можете погледати овдје.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив