AVORS
AVORS

Представница Агенције је учествовала на web конференцији „Хармонизација европског простора високог образовања“ коју је организовала њемачка агенција ASIIN и Европски савез за акредитацију и обезбјеђење квалитета професионалних и предметних студија EASPA (European Alliance for Subject-Specific and Professional Accreditation and Quality Assurance). Конференција је одржана 2.јуна 2022. године и окупила је око 150 учесника из цијеле Европе.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив