AVORS
AVORS

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 18.05.2021. године редовни двомјесечних онлајн састанак представника агенција чланица мреже који је био посвећен теми учешћа послодаваца као једне од кључних заинтересованих страна у раду агенција.

Презентацију о раду Комитета за акредитацију Мађарске (The Hungarian Accreditation Committee) одржао је Петер Левенте Лакатош (Péter Levente Lakatos) који се посебну осврнуао на важност дигитализације у обезбјеђењу квалитета у високом образовању Мађарске. Он је такође представио структуру, надлежности и најважније активности наведене агенције.
Представница Независне агенције за акредитацију „Елбаси“ Киргистана (Independent accreditation agency “Elbaasy”), Чинара Бабулакова представила је организацију и начин рада ове агенције, а посебну презентацију посветила је сарадњи са тржиштем рада и послодавцима.
Агенцију за високо образовање Републике Српске представљала је помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић која је у два мандата била члан Извршног одбора CEENQA од 2017. године.
На стастанку је учествовало око 30 представника агенција чланица мреже, а планирано је да нови састанак сличног типа буде одржан у јулу 2022. године.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив