AVORS
AVORS

На 33. редовној сједници Управног одбора Агенције за високо образовање Републике Српске, одржаној 28.04.2022.године су присуствовали предсједник и чланови Управног одбора: проф. др Невенко Врањеш, проф. др Маријана Каповић Соломун, проф. др Дејан Бокоњић из реда академске заједнице и Тамара Симић, представник привреде и праксе и представник студената Марко Ромић.

Поред чланова Управног одбора, сједници су присуствовали: доц. др Биљана Војводић, директор Агенције, Драган Ђаковић, секретар Агенције и Југослав Вук Тепић, помоћник директора за почетну акредитацију.
Управни одбор Агенције разматрао је усвајање приједлога Записника са 32. редовне сједнице Управног одбора Агенције; размотрио кандидате за допуну Листе рецензената Агенције за високо образовање Републике Српске.
Поред тога, разматране су информација о раду Радне групе за израду документа „Модели и поступци системске акредитације“ и акредитацији високошколских установа у Републици Српској.
На дневном реду сједнице била су и друга питања од значаја за рад Агенције.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив