AVORS
AVORS

У оквиру поступка акредитације, у периоду од 05.04. до 08.04.2022. године, Комисија стручњака је посјетила Универзитет Слобомир П у Бијељини. Посјета Комисије стручњака овој високошколској установи је обухватила разговоре са наставним особљем, студентима, службама Универзитета и факултета као и другим заинтересованим странама. Кроз разговоре, преглед документације и обиласком физичких ресурса Универзитета Комисија је стекла увид у ниво испуњености стандарда и критеријума за акредитацију о чему ће у наредном периоду бити састављен детаљан извјештај.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив