AVORS
AVORS

Генерални директорат за образовање, омладину, спорт и културу (DG EAC) Европске комисије у сарадњи са италијанским ENIC/NARIC центром организовао је вебинар о украјинском високошколском образовном систему, укајинским квалификацијама (укључујући и квалификације које омогућавају приступ високом образовању), доступним алатима за провјеру квалификација, а све са циљем да се пружи обука која би омогућила убрзано признавање украјинских квалификација. Представница Центра за признавање страних високошколских квалификација Републике Српске присуствовала је онлајн семинару.
Kateryna Suprun, представница Министарства образовања и науке Украјине и Valentyna Krasnoshchok, представница ENIC/NARIC центра Украјине представили су украјинску базу података о образовању и различите врсте високошколских квалификација као и начин њихове провјере.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив