AVORS
AVORS

У оквиру OCTRA пројекта (Оnline Course Catalogues and Databases for Transparency and Recognition) одржан је 30.03.2022. године онлајн семинар о смјерницама за олакшавање транспарентности и признавања кроз онлајн каталоге студијских програма и базa података. Семинар је организовао пољски ENIC/NARIC центар а учесници су били партнери OCTRA пројекта. Представница Центра за информисање и признавање страних високошколских квалификација Републике Српске такође је присуствовала семинару.

Своја искуства по питању онлајн доступности студијских програма и база података изнијели су, између осталих, и представници латвијског ENIC/NARIC центра, пољског ENIC/NARIC центра и представник Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања Босне и Херцеговине. Наглашена је важност постојања државног правног оквира који би регулисао област онлајн доступности студијских програма а који постоји само у неким државама. Sylwia Ostrowska, предстваница Националног института за обраду информација Пољске (National Information Processing Institute (OPI PIB)) представила је први пољски интегрисани систем за науку и високо образовање који обухвата девет база података и омогућава приступ свим подацима везаним за високо образовање.
Џенан Омановић, представник Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања представио је истраживање спроведено у Босни и Херцеговини у коме је учествовало пет јавних универзитета, пет приватних и пет високих школа. Рекао је да већина онлајн каталога студијских програма није на енглеском језику и нагласио потребу запошљавања додатног особља на високошколским установама, превасходно IT програмера и преводилаца.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив