AVORS
AVORS

Експертски тим за рангирање високошколских установа Републике Српске наставио је активности вањског вредновања посјетом високошколским установама лоцираним у Приједору. Чланови Експертског тима проф. др Дарко Петковић и проф. др Миле Џелалија, са координаторима из АВОРС-а су током боравка 24.03. 2022. године посјетили Рударски факултет Универзитета у Бањој Луци, Високу медицинску школу и Високу школу за економију и информатику.

У току посјете настављено је оцјењивање према плану и програму посјете а у складу са постављеним критеријумима. Обављени су разговор са управом сваке високошколске установе, наставним особљем и посебно са студентима.

Посјете су завршене саопштавањем оквирних препорука и обиласцима материјалних ресурса високошколских установа.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив