AVORS
AVORS

Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске данас (29.12.2011 године) је запримила прву пријаву за акредитацију коју је предао Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Луka.

Увјерења смо да је прва пријава за акредитацију већ у 2011. години резултат, како залагања високошколске установе која је прва предузела кораке за приступање процесу акредитације, тако и напора Агенције да са високошколским установама успостави свакодневну сарадњу, припреми процедуре и акта за несметано отпочињање процеса акредитације, те мотивише установе да у што краћем року приступе акредитацији.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив