AVORS
AVORS

Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 13.10.2021. године редовну Годишњу скупштину и радионицу о начину рада агенција за вријеме трајања пандемије изазване вирусом корона.
Скупштина је одржана посредством Зум платформе због отежаних услова путовања у земљама у којима агенције чланице имају сједишта.
Представници Агенције за високо образовање Републике Српске на Годишњој скупштини били су помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић, стручни савјетник за акредитацију и међународну сарадњу Татјана Радаковић и виши стручни сарадник за акредитацију и аналитику Бојан Шолаја.
На Генералној скупштини разматрани су финансијски извјештаји, као и захтјеви за чланство нових агенција из Азербејџана и Турске, те изабрани нови чланови Извршног одбора.

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA