AVORS
AVORS

Директор Агенције за високо образовање Републике Српске Биљана Војводић представила је тему која се бави критеријумима за рангирање високошколских установа у оквиру Округлог стола у организацији Ректорске конференције Републике Српске.
Округли сто је одржан у Теслићу 09. октобра 2021. године, а Војводић је на скупу представила сврху и циљеве пројекта рангирања, с посебним освртом на прелиминарни сет критеријума који ће бити примијењене у поступку рангирања, а који обухватају све три мисије универзитета – наставни процес, научноистраживачки рад и дјеловање у друштвеној заједници.
Она је нагласила да су принципи рангирања утемељени на Берлинским принципима рангирања, као и да је ријеч о комплексном поступку који обухвата цио низ детаљно разрађених критеријума са тежинским факторима.

На Округлом столу је такође, по први пут, представљен и прелиминарни нацрт нових стандарда за акредитацију високошколских установа и студијских програма у Републици Српској.
Помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић је, представљајући нове стандарде, нагласила да је основни циљ нових аката да се развију мјерљиви индикатори квалитета који ће омогућити даљи развој вањског вредновања у високом образовању.
Она је истакла да су стандарди веома обимни и детаљни документи који ће бити упућени у јавну расправу у академској заједници прије него што уђу у процедуру усвајања.

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA