AVORS
AVORS

28. и 29. септембра 2021. године у Агенцији за високо образовање Републике Српске одржан је састанак Експертског тима пројекта рангирања високошколских установа у Републици Српској. Састанку су присуствовали шеф Експертског тима проф. др Дарко Петковић, чланови Експертског тима проф. др Миле Џелалија, проф. др Перо Шипка и проф. др Тадеја Јере Јакулин, те чланови Експертског тима из Агенције за високо образовање Републике Српске. На састанку су анализирани и усаглашавани критеријуми за рангирање високошколских установа, са фокусом на тежинске

факторе по сваком од три сета критеријума (научнонаставни процес, научноистраживачки рад и трећа мисија високошколских установа), те на дефинисање подкритеријума са провјерљивим и мјерљивим индикаторима. Такође је разматрана и методологија провјере сваког од подкритеријума и индикатора.
Констатовано је да методологија коју развија Експертски тим треба да у будућности испуни сврху обезбјеђења квалитета у високом образовању у Републици Српској.

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA