AVORS
AVORS

У периоду од 17. до 19. јуна 2021. године у Неуму је одржана дванаеста истраживачко експертска конференција са међународним учешћем „Квалитет 21“ на којој су учествовали представници Агенције за високо образовање Републике Српске.
Помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу мр Душка Радмановић је тим поводом у оквиру тематске цјелине „Квалитет у образовању“ представила стручни рад под насловом „Акредитација студијских програма – сврсисходност“ чији су аутори доц.др Биљана Војводић, мр Душка Радмановић, Татјана Радаковић, МА и др Југослав Вук Тепић.
Излагања и дискусије у оквиру панела посвећеног квалитету у високом образовању су тематски обухватили процес акредитације високошколских установа и студијских програма, као и искуства у вези са одвијањем наставе на даљину у условима пандемије вируса корона.


Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA