AVORS
AVORS

В.Д. директора Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске доц. др Биљана Војводић учествовала је у раду округлог стола на тему "(Ре)акредитација високошколских установа и студијских програма у БиХ – изазови и прилике" одржаног 15. маја у Сарајеву.
На Округли сто, који је организовала Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ (ХЕА), позвани су представници свих високошколских установа из БиХ. У току расправе о предстојећем процесу акредитација високошколских установа и студијских програма у БиХ, изнесен је експлицитан став ХЕА да се овај процес не може и неће спроводити док се не усвоји нова Одлука о нормама којима се утврђују минимални стандарди у подручју високог образовања у БиХ (Одлука о нормама).


Представници високошколских установа из Републике Српске и Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске су подсјетили ХЕА на обавезу примјене важеће Одлуке о нормама којима се утврђују минимални стандарди у подручју високог образовања у БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 100/11) која никада није стављена ван снаге и изразили забринутост због намјере ХЕА да блокира предстојећи процес акредитације у БиХ.
Представници Републике Српске сматрају да нова Одлука о нормама представља пренос надлежности у овој области са нивоа Републике Српске на ниво БиХ, супротно Оквирном закону о високом образовању у БиХ и одбили су усвајање закључака који иду у правцу усвајања ове одлуке.
Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске о истом ће обавијестити Владу Републике Српске, Савјет за развој високог образовања и осигурање квалитета Републике Српске, Министарство просвјете и културе, те наставити са реализацијом законом повјерених надлежности.

Javni poziv za prijavljivanje eksperata iz zemlje i inostranstva

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA

Јавни позив