На основу Одлуке о начину формирања и структури Листе рецензената и критеријумима за избор стручњака на Листу рецензената, која је усвојена на 25. редовној сједници Управног одбора дана 15.01.2021. године, Агенција за високо образовање Републике Српске, објављује:

 

Јавни позив за избор рецензената на

Листу рецензената за вањско вредновање у високом образовању

 

Овим се позивају све категорије стручњака (академска заједница, привреда и пракса и студенти) да се пријаве као кандидати на Листу рецензената Агенције за високо образовање Републике Српске.

Критеријуми за избор рецензената прописани су Одлуком о начину формирања и структури Листе рецензената и критеријумима за избор стручњака на Листу рецензената (Odluka o načinu formiranja i strukturi Liste recenzenata i kriterijumima za izbor stručnjaka na Listu recenzenata - latinična verzija).

Пријављивање се врши на појединачним обрасцима пријаве рецензента:

Latinične verzije obrazaca:

English versions of the forms:

Уз образац пријаве на јавни конкурс, кандидати из реда студената прилажу сљедеће документе у електронској форми:

      • увјерење о просјеку оцјена (студенти I и II циклуса студија),
      • увјерење да није обнављао студијску годину (студенти I циклуса студија) и
      • увјерење о статусу студента (студенти III циклуса студија).

Управни одбор Агенције ће на својим сједницама разматрати пристигле пријаве и доносити закључке о допуњавању Листе, о чему ће сви пријављени кандидати бити благовремено обавјештени.

Пријаве слати на електронску пошту Агенције: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

PUBLIC INSIGHT INTO EXTERNAL EVALUATION REPORTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS

Partners