AVORS
AVORS

Акредитација

 

Акредитација је поступак обезбјеђења квалитета високошколске установе или студијског програма, заснован на самовредновању високошколске установе и оцјени независних стручњака, с циљем препознавања и унапређења квалитета високог образовања у оквиру европског простора високог образовања.

Акредитација се проводи у три фазе:

    1. самовредновањем од стране високошколских установа,
    2. вањском провјером од стране комисије стручњака и
    3. доношењем одлуке о акредитацији.

За област високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини поступак акредитације се проводи у складу са релевантним „Стандардма и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања“ (ЕSG), усвојеним од стране Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању - ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) и критеријумима у области осигурања квалитета.

 

Правилник о акредитацији високошколских установа и студијских програма

Правилник о допуни Правилника о акредитацији високошколских установа и студијских програма

Правилник о измјени и допуни Правилника о акредитацији високошколских установа и студијских програма

Партнери

Чланство у мрежама

ENQA INQAAHE CEENQA