Мрежа агенција за осигурање квалитета у високом образовању Централне и Источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA) одржала је 21.07.2021. године шести по реду двомјесечни онлајн састанак представника агенција чланица мреже који је поред извјештаја предсједника и чланова одбора био посвећен теми одржавања виртуелних тренинг радионица, као и презентацији рада Агенција чланица мреже. 

Рад Асоцијације за евалуацију и акредитацију образовних програма сестринства (HEPDAK) из Турске представила је др Sergül Duygulu, члан Комисије за успостављање и развој стандарда Асоцијације, док је рад Националне aгенције за обезбјеђење квалитета у високом образовању (NAQA) из Украјине представила Nataliia Stukalo, замјеник директора Агенције.

На стастанку на којем је учествовало 40 представника агенција чланица мреже Агенцију за високо образовање Републике Српске представљала је помоћник директора за акредитацију и међународну сарадњу Душка Радмановић која је члан Извршног одбора CEENQA од 2017. године.