Агенција за високо образовање Републике Српске, коју је Комисија за борбу против негативних појава у високом образовању у Републици Српској одредила за носиоца пројекта рангирања високошколских установа Републике Српске, у склопу реализације пројекта организовала је радни састанак у Београду са представницима Центра за евалуацију у високом образовању и науци (ЦЕОН). 

Састанак је имао за циљ да се усагласе многе недоумице у начину приказивања резултата вредновања продуктивности научних истраживача са универзитета и високих школа Републике Српске. У том смислу, договорено је да се сви истраживачи обраде са ужом афилијацијом, чиме би се омогућило разврставање истраживача по факултетима а тиме и њихов удио ангажовања, уважавајући захтјеве савремених стандарда вредновања. Такође, преглед резултата  вредновања ће бити омогућен на више начина (према статусу/нивоу  установе, факултети/високошколска установа, годишњи пораст учинка и слично) и то путем интерактивне апликације постављене на серверу Агенције уз детаљно упутство које ће садржавати појашњења свих могућих варијанти претраживања података.

Састанку који је одржан 16. јула 2021. године присуствовали су  директор и помоћници директора Агенције за високо образовање Републике Српске.