Управни одбор је разматрао и усвојио  већи број важних докумената за рад Агенције и то: Извјештај о раду Агенције са финансијским извјештајем за 2019. годину, Програм рада Агенције са финансијским планом за 2020. годину, Извјештај о јавним набавкама за 2019. годину као и План јавних набавки за 2020. годину. 

Чланови Управног одбора су такође информисани о актуелним дешавањима у поступку акредитације високошколских установа и о Закону о обезбјеђењу квалитета.

Доц. др Драгомир Јовичић в. д. члана – представника оснивача, изабран је за предсједника Управног одбора Агенције.